MĚŘENÍ VÝKONU - VÁLCOVÁ ZKUŠEBNA VÝKONU

dynamický a statický test pro motocykly a čtyřkolky

Používá se ke zjištění reálného výkonu motoru jak v případě provádění různých úprav, tak i zjištění reálného výkonu neupraveného motoru pro zjištění případných závad (např. na vstřikovacím ústrojí). Ve srovnání s různými OBD měřicími programy je měření výkonu motoru na válcové brzdě naprosto přesné.

Oproti jiným typům válcové brzdy nejsme limitováni výkonem ani krouticím momentem, tudíž jsme schopni změřit i upravené motocykly s výkonem až 720HP. Také nemáme problém s měřením závodních
motocyklů s malou světlou výškou (závodní speciály, dragstery). Chlazení motoru a převodovky řešíme výkonným axiálním ventilátorem.

Po provedení měření obdržíte protokol s naměřenými údaji, křivkou výkonu a krouticího momentu.

Průběh měření

Pro přesný výsledek měření je nutná provozní teplota motoru. Motocykl najede na měřící stolici a je pevně přikurtován tak, aby nemohlo dojít k sebemenšímu pohybu motocyklu na kteroukoli stranu. Poté je přistoupeno k samotnému měření.

Po odměření motocyklu jsou výsledná data nahrána do počítače, kde se provede výpočet průběhu výkonu a kroutícího momentu. Následně je možné výsledek vytisknout popř. uložit do souboru. Pokud se provádí měření před a po úpravě, je možné tyto měření vytisknout každé zvlášť nebo dohromady v jednom grafu, tak aby bylo možné porovnat obě měření.

Přítomnost při měření

Kola motocyklu se při testu otáčí vysokou rychlostí, z tohoto důvodu je přítomnost zákazníka přímo při měření možná pouze na vlastní nebezpečí. Technik provádějící měření se musí zcela soustředit na prováděné úkony. Zákazník může měření sledovat z bezpečného místa, z bezpečné vzdálenosti.

Rizika při měření

Motocykl je při měření vystaven maximálnímu zrychlení na druhý nejvyšší rychlostní stupeň stejně, jako kdyby byla tato zkouška provedena v běžném provozu na silnici. Riziko poškození motocyklu je proto
zcela srovnatelné s běžným provozem. Přesto však zákazník bere na vědomí a stvrzuje, že je motocykl v dobrém technickém stavu schopný této zkoušky, zejména kvalita řetězové sady, stav pneumatik, atd. Nemůžeme ručit za případné přetržení řetězu zaviněného jeho opotřebením.

V případě poškození motocyklu vlivem špatné obsluhy válcové brzdy – např. přetržení úvazu a následného poškození vozidla vlivem sjetí z válce neseme za tyto případy odpovědnost a jsme pro tyto rizika pojištěni.

Kde měříme

Měření výkonu provádíme v MV MOTO, Hulínská 1799/1, 76701 Kroměříž

Motocykl je nutné přistavit se zásobou paliva minimálně 1/4 nádrže. U motocyklů s méně palivem nebude měření provedeno!

Pro měření výkonu používáme jednoválcovou, jednonápravovou brzdu australského výrobce PRO DYNO.

Programování

sériových jednotek

Úprava pomocí diagnostického rozhraní, neboli flashování, je nejrozšířenějším typem úprav řídících jednotek. Výhoda programování tohoto typu řídících jednotek spočívá v rychlosti programování při chiptuningu, kdy není potřeba řídící jednotku vyjímat z motocyklu ven. Tento typ ECU disponuje neomezeně přepisovatelnou pamětí. Tento způsob programování používají i dealeři značek při provádění aktualizací sw během záručního servisu.

Je nutné podotknout, že ne všechny typy jednotek umožňují programování přes diagnostické rozhraní. Existují výjimky, u kterých je nahrání software do řídící jednotky nemožné.

Možnosti softwarové úpravy

Nejdůležitější částí Programování je samozřejmě úprava řídícího software. Při úpravě vždy a bez vyjímky vycházíme z originálních původních dat získaných z vaší řídící jednotky. Jen tak můžeme garantovat bezproblémovou funkci motoru a jeho přilehlých komponent i po samotné úpravě. Díky vlastnímu vývoji tak můžeme nabídnout několik typů modifikací výkonu které si můžete vybrat tak, aby odpovídaly pokud možná co nejvíce vašemu stylu jízdy a vašim potřebám. K tomu nám napomáhají výsledné hodnoty naměřené na motorové brzdě. Jako jedni z mála v České republice nabízíme individuální úpravy podle přání zákazníka. Garantujeme tu nejkvalitnější možnou péči na trhu.